Maciej Wilk Production

“Ludzie uczą się mówić bardzo wcześnie, milczeć – bardzo późno.”

Przysłowie żydowskie


2002 - 2013 © Maciej Wilk Production