Maciej Wilk Production

“Nie potępiaj bliźniego swego, póki nie byłeś w takim samym położeniu.”

Przysłowie żydowskie


2002 - 2013 © Maciej Wilk Production