Maciej Wilk Production

“Do przodu idź i nigdy nie poddawaj się,  do przodu idź , niech nikt nie zatrzyma Cię.  

Twardy bądź i miej swoje marzenia, silny bądź i w życiu je spełniaj !”


Maciej Wilk

2002 - 2013 © Maciej Wilk Production