Maciej Wilk Production

Maciej Wilk Production

„Ludzie uczą się mówić bardzo wcześnie, milczeć – bardzo późno.”

Przysłowie żydowskie


2002 - 2024 © Maciej Wilk Production