Maciej Wilk Production

Maciej Wilk Production

„Nie potępiaj bliźniego swego, póki nie byłeś w takim samym położeniu.”

Przysłowie żydowskie


2002 - 2024 © Maciej Wilk Production