Cytat 3

“Ludzie uczą się mówić bardzo wcześnie, milczeć – bardzo późno.”

Przysłowie żydowskie