Cytat 4

„Nie potępiaj bliźniego swego, póki nie byłeś w takim samym położeniu.”

Przysłowie żydowskie